Biyofizik Anabilim Dalı

Akademik Personel Sayfası için tıklayınız...

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler     

Tümör Antijenleri;

 • CEA
 • AFP
 • CA12-5
 • CA19-9
 • CA15-3
 • Free PSA
 • PSA

Gen Mutasyonları;

 • Meme ve Over kanserlerinde ailesel yatkınlıklarda BRCA1 ve BRCA2’ye özgü primerler kullanılarak PCR-SSCP (polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphysm) yöntemiyle belirleme.
 • BRCA1
 • BRCA2 (araştırma aşamasında) 

Gen Polimorfizmleri;

 • Materyal izole edilen DNA’nın istenilen dizilerine özgü primerler kullanarak PCR yöntemiyle belirleme. 

Mycobacterium Tuberculosis;

 • IS6110 dizisinin 123bp’lik bölgesini tanıyan primerler kullanılarak PCR yöntemiyle kan, idrar, BOS, plevra sıvısı ve balgamda belirleme.

Eser Element Tayini (Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi cihazı ile)

 •       Tam kan örneklerinde Kurşun, Kadmiyum;
 •        Serum örneklerinde Demir, Bakır, Çinko, Lityum;
 •       İdrarda ve dokuda  Bakır düzeyinin belirlenmesi.

 Bölümümüze ulaşmak için    

 Telefonlar:

0-284-2357641/1550 (Bölüm Sekreterliği)
0-284-2357641 (Hastane Santrali)
Dahili : 1550-1551-1552
Dahili : 1553-1554

 

Ek Resimler
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5684 kez okundu.