Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

Doktorlarımız

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler    

1. Peptik hastalık, gastroözofageal reflü, ishal, yutma ve beslenme bozuklukları, sarılık, hepatitler, karaciğer enzim yükseklikleri, vb. gibi gastroenterolojik, hepatolojik ve beslenmeyle ilgili hastalıkların tanı, takip ve tedavisi,

2. Yetersiz tartı alan çocuğa yönelik tanı, takip ve tedavisi,

2. Tanı ve tedavi için uygulanan girişimsel işlemler: Karaciğer biopsisi, özofagus pHmetre monitorizasyonu, üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, endoskobik perkutan enterogastrostomi

3. Enteral ve parenteral beslenme uygulamaları

Bölümümüze ulaşmak için   

Telefon: 0-284-.2357641-4908

 

Bu içerik 15.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1843 kez okundu.