Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Bilim Dalı

Bilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalımızda solunum yolu alerjileri tanısında hastanın herhangi bir allerjene duyarlı olup olmadığını tayini için deri prik testleri yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında solunum yolları hastalıklarının tanısında yararlanılan spirometri (solunum fonksiyon testi)  yapılmaktadır. Allerjik rinit (nezle) hastalığı tanısına yönelik burun akıntısında hücre sayımı yapılmaktadır. Ayrıca kistik fibroz şüphesi  olan hastalarda ter testi yapılmaktadır.

Besin alerjisi ve atopik dermatit ön tanısıyla başvuran hastalarda, besinlerle deri prik ve yama testleri yapılmakta, ayrıca tanıyı doğrulamak için besinlerle karşılaşma testleri uygulanmaktadır. Ayrıca inek sütü alerjisi olan hastalarda inek sütü ile desensitizasyon (duyarsızlaştırma) başarıyla uygulanmıştır.

Öyküde penisilin, anestetik ilaçlar ve diğer ilaç grupları ile allerjik reaksiyon tanımlayan hastalara ilaçlar ile deri testleri yapılmakta (prik, intradermal veya yama testleri) ve gerekli olgularda ilaçlarla karşılaşma testleri uygulanmaktadır. İlaç alerjisi tanısı doğrulanan ancak ilacı kullanımı zorunlu olgularda ise hastalar servise yatırılarak desensitizasyon protokolü uygulanmaktadır.

Alerjisi saptanan olgularda alerjenden kaçınma önlemleri ve ilaçların doğru konusunda hastaya ve/veya ebeveyne ayrıntılı eğitim verilmektedir. İnhalan alerjenlere duyarlı olan, ancak alerjenden kaçınma önlemleriyle yarar sağlanamayan olgularda alerjen immunoterapisi uygulanabilmektedir.

Besin veya ilaçlara bağlı ciddi reaksiyon veren olgularda anafilaksinin önemli bulguları ve epinefrin (epipen) doğru kullanımı konusunda aileler bilgilendirilmektedir.

Sık tekrarlayan infeksiyonlar nedeniyle başvuran hastalarda immün yetersizlik hastalıklarıyla ilgili ilk değerlendirmeler yapılmakta, gerekli olgular flow sitometri ile immün fenotipleme ve diğer ileri incelemeler için yönlendirilebilmektedir.

 

Poliklinik ve Çalışma Saatleri

Pazartesi ve Çarşamba günleri tam gün, Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra poliklinik yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti randevuludur.

Poliklinikte günde ortalama 30-40 hasta bakılmaktadır.

 

Özel Muayene

Öğretim üyesi özel polikliniği vardır.

 

Bilim Dalı Sekreteri

Sinem Akıncı +90 284 235 7641 (2960)

Bu içerik 11.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 9269 kez okundu.