Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı

Akademik Personel Sayfası için Tıklayınız

Neonatoloji Bilim Dalı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servislerinin yer aldığı 9. Katta toplam 20 yatak ile Yenidoğan Yoğun Bakım düzey III, II ve I olarak,  ve ayrıca 3. Kattaki Kadın-Doğum kliniğinde anne yanında yenidoğanların izlem ve tedavilerini gerçekleştirmektedir. Çocuk  polikliniklerinin yer aldığı 1. Katta ise Yenidoğan İzlem Polikliniği’nde hizmet vermektedir. 

Bilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

Trakya  Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalımızda yaşamın ilk ayı içinde hasta yenidoğan bebeklerin tanı, tedavi ve izlemi 20  yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatırılarak yapılmaktadır.  Ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde doğmuş olan tüm bebeklerin doğum anından taburcu oluncaya kadar izlem ve tedavilerinin tüm sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

Haftanın iki günü Salı ve Perşembe  günleri 09.30-17.00 saatleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu olan bebeklerin poliklinik izlemleri yapılmakta, taburculuk sonrası büyüme, gelişme ve kronik rahatsızlıkları değerlendirilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesinde yıllık hasta sayımız ağırlığı (% 75’i ) prematür (erken doğmuş ) ve immatür (gelişmesini tamamlamadan doğmuş ) bebekler olmak üzere yaklaşık 350 civarındadır. Prematürite, immatürite, çoğul gebelikler, anne karnında gelişmesi geri kalmış bebekler, yenidoğan sarılığı, yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi işlem yapılmış ve izlenmesi gerekli olan bebeklere ait olan sorunlar en sık izlenen hastalıklardır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde izlemimizde olan bebek sayısı doğum sayıları ile orantılı olup yıllık 1000 civarındadır. Poliklinik izlemimizde olan bebek sayısı yaklaşık 2000 olup yıllık yaklaşık 1000 hasta takip edilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler ve tedaviler de yapılmaktadır. Bunların en önemlileri yenidoğan sarılığının tedavisinde yapılan fototerapi ve kan değişimi, solunum hastalıklarında mekanik solunum cihazlarının kullanılması, prematüre bebeklerin beyin ultrasonografilerinin ve kalp hastalığı olan yenidoğanların ekokardiyografilerinin “hasta başında” yapılması olarak sayılabilir. Ayrıca hastalarımızın röntgen grafileri de hasta başında çekilebilmektedir.

Bu yönden, solunum desteği tedavileri (oksijen desteği, temel ve ileri mekanik ventilasyon), fototerapi, kan değişimi, yenidoğan yoğun bakımının gerektirdiği tüm tedaviler ve her türlü kardiyorespiratuvar monitörizasyon, ultrasonografi, ekokardiyografi, EEG izlemi, görme ve işitme izlemi, fizik tedavi ve rehabilitasyon izlemi, nörolojik izlem yapılmaktadır. Bunun dışında preoperatif ve postoperatif dönemdeki tüm yenidoğanların izlemi de yapılmaktadır.

Bu tedavilerin uygulanmasını sağlayan başlıca cihazlar konvansiyonel ve gelişmiş mekanik ventilatörler, non-invazif solunum cihazları, fototerapi cihazları (LED teknolojili), küvözler, açık yataklar, transport küvözleri, non-invazif ve invazif monitörler, sıvıların, ilaçların verilmesi için infüzyon pompaları, kan gazları cihazı olarak sayılabilir. 
 

Randevu

İzleme alacağımız ve almış olduğumuz hastalarımıza randevuları ilk olarak  yoğun bakım ünitesinden çıkışlarında ilgili hekim tarafından verilmekte ve daha sonraki takip  randevuları ise bebeğimizin durumuna göre o günkü  poliklinik kontrolünde planlanmaktadır.

Poliklinik günleri Salı ve Perşembe'dir.

 

 

Bu içerik 15.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7403 kez okundu.