Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Akademik Personel Sayfası için Tıklayınız

Bilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

Çocukluk çağı epilepsileri

Febril konvülsiyon

Epilepsiyle karışan olaylar (Nonepileptik paroksismal bozukluklar)

Hipotonik infant

Serebral palsi

Hareket bozuklukları

Kas hastalıkları

Sinir paralizileri (Brakial pleksus paralizileri, akut flask paralizi)

Çocukluk çağı inmeleri

Baş ağrısı (migren)

Konuşma bozuklukları

Gelişimsel beyin anormallikleri

Nörodejeneratif hastalıklar

Yaygın gelişimsel bozukluk

Riskli bebek takibi

Ayrıca, Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi hastalarına tanı ve takip hizmeti verilmektedir.

 

Fiziki İmkânlar

Bilim Dalının 6 yataklı kliniği bulunmaktadır. Odalar 2 kişilik, banyolu ve tuvaletlidir. Klinikte bir müdahale ve muayene odası bulunmaktadır. Ayrıca, status durumunda gelen hastaların takip edildiği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

 

Teknolojik İmkânlar

Nöroloji Anabilim Dalı bünyesindeki gerek poliklinik gerekse serviste bulunan EEG cihazları çocuk hastalar için kullanılmaktadır.

Serviste video EEG monitorizasyonu yapılabilmektedir.

Görüntüleme ve değerlendirme için çocuk radyolojisi bilim dalı ile işbirliği ile çalışılmakta ve çekilecek görüntülemeler için öncelik tanınmaktadır.

Hastanemizde bulunan VEP, BERA, SEP, nükleer görüntüleme sorunu olan çocuklarda genetik tanı araştırması yapılabilmektedir.

  

Poliklinik ve Çalışma Saatleri

Bilim Dalının Salı ve Cuma günleri poliklinik günleridir. Çalışma saatleri 09.00-12.00/13.00-17.00 olan poliklinikte günde ortalama 50 hasta muayene edilmektedir. Poliklinik hizmeti randevusuzdur. Ancak, ilk kez gelen hastalar genel çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde muayene edildikten sonra ilgili hastalar çocuk nöroloji polikliniğine yönlendirilir.

Özürlü sağlık kurulu raporları poliklinik günlerinde düzenlenmektedir.

Hastalar öncelikle Trakya bölgesinden gelmekte olup, Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin diğer illerinden de takibe gelen hastalar mevcuttur.Özel Muayene

Öğretim üyesi özel muayenesi yoktur. Öğretim üyeleri poliklinik günlerinde bizzat hastaları görmekte ve ailelere bilgi vermektedirler.

 

Bilim Dalı Sekreteri

İzel Özmenekşe +90 284 235 7641 (Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri dahili hat: 4900; Salı ve Cuma günleri için dahili hat: 1268) 

Bu içerik 15.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 33887 kez okundu.