Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akademik Personel Sayfası için tıklayınız...

Resim

Resim


Göğüs Cerrahisinin Çocuk ve Erişkinde Yaptığı Operasyonlar

 •  Akciğer ve plevra (Akciğer zarı) tümörleri cerrahisi (lobektomi, pnömonektomi, sleeve rezeksiyonlar,dekortikasyon vs) (kapalı (VATS) ya da açık yöntemle)
 •  Trakea ve bronş tümörleri (solunum yolları) cerrahisi (trakea rezeksiyon ve anastomozu, sleeve rezeksiyonlar)
 • Göğüs duvarı primer ve sekonder tümörleri cerrahisi ve rekonstrüksiyonu
 •  Mediyasten tümörleri ve kistleri cerrahisi ( Timoma, teratoma, nörojenik tümörler, bronkojenik kistler vs tanı ve tedavisi (mediastinoskopi, mediastinotomi, kapalı(VATS) ya da açık yöntemle)
 • Özofagus tümörleri cerrahisi ve rekonstrüksiyonu (yemek borusu tümörleri) (özofagus tümörleri akalazya, sliding herni,) (özofagoskopi, kapalı(VATS) ya da açık yöntemle)
 • Özofagus (yemek borusu) ya da ileri evre akciğer tümörlerinde yutma güçlüğünün stent ile giderilmesi
 • Gastroözofageal reflü cerrahisi, mide fıtığı cerrahisi
 • Perikard (kalp zarı) rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve drenajı
 • Diyafragmanın (solunum kası) tümörlerinde rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu, doğuştan ya da sonradan olan diyafragma fıtıklarının tamiri
 • Amfizem, bül, blep ve komplikasyonlarının (pnömotoraks) cerrahisi (volume reduction operasyonları, kapalı (VATS) ya da açık büllektomi)
 • Servikal, mediastinal ve aksiller lenf nodlarından biyopsi ile tanı konulması (eksizyonel biyopsi, mediastinoskopi ve mediastinotomi)
 • Torasik sempatik sinirlere yönelik operasyonlar, (kemik ya da fibröz band anomalilerine bağlı kol ağrıları, uyuşmalarının tedavisi)
 • Ellerde ve koltuk altında aşırı terleme (hiperhidrozis) kapalı (VATS) ile tedavisi
 • Göğüs duvarı deformiteleri operasyonları (Kunduracı göğsü (P.Excavatum), Güvercin göğüs (P. Carinatum) kapalı(VATS) Nuss tekniği ile ya da açık düzeltilmesi
 • Akciğer, plevra, trakea ve bronş travmaları cerrahisi ve müdahaleleri (tüp torakostomi, bronkoskopi (FOB ya da Rijid), rezeksiyon ve anastomozlar)
 • Çocuklarda ve erişkinlerde trakea (soluk borusu) yabanci cisimlerin çıkartılması.
 • Akciğer ve diğer organ tümörlerinin oluşturduğu malign (kötü huylu) sıvıların palyatif tedavisi
 • Akciğer ve diğer sistem tümörleri olan hastaların daha konforlu kemoterapi alması için venöz port takılması
 • Endobronşiyal tedavi ve stent uygulamaları (endobronşiyal tümörlü inoperable hastalarda lazer, koterizasyon vb uygulamaları)

 

Kliniğimizde Uygulanan Operasyonlar

Kliniğimizde göğüs cerrahi bilim dalının yukarda belirtilen tüm operasyonları açık ve kapalı (VATS) yöntemi ile uygulanmaktadır.

 

Fiziki İmkânlar

Kliniğimizde  8 özel oda, 3 çift yataklı olmak üzere 14 hasta yatağı ve 2 yataklı yoğun bakım bulunmaktadır.

Yoğun bakımımızda  bir adet respiratör, hastanın tüm verilerini izleyebildiğimiz 2 adet monitör,bir adet defibrilatör,  PCA cihazları, perfüzör pompaları, acil durumlar için gerekli tıbbi ilaç ve ekipmanlar bulunmaktadır.

Serviste 2 seyyar monitör, 3 adet seyyar satürasyon cihazı, bir adet solunum fonksiyon test cihazı, bir adet aspiratör, 2 adet gonko cihazı, perfüzör ve PCA pompaları bulunmaktadır.

 

Teknolojik İmkânlar

Bir adet  fiberoptik videobronkoskopi

Bir adet pediyatrik videobronkoskopi

Bir adet videomediastinoskopi

Bir adet portable fiberoptik bronkoskop

Rijid bronkoskop ve özofagoskop

ACMI DN2020 (Qty 2), Video CystoScope

Stryker 810 (Qty 1) Fibre Scope

Olympus CYF-3, Fibre Scope

Karl Storz 11277A, Fibre Scope

Olympus Fibrescopes (x2)

Pentax Video Gastroscope

Stryker Scope processor (S/N 95040564) and Video Camera

Olympus Scope processor (S/N 7023256)+ Video Camera

ACMI Scope Processor IDC-1000 (S/N:40000502)

 

Poliklinik ve Çalışma Saatleri  

Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir. Randevulu ve randevusuz hizmet verilen poliklinikte günde ortalama 20 hasta muayene edilmektedir.

 

Rutine Ek Özellikli Poliklinik

Rutine ek özellikli poliklinik yapılmamaktadır.

 

Öğretim Üyesi Özel Muayenesi

Doç. Dr. Yekta Altemur Karamustafaoğlu özel muayene yapmaktadır.

 

Ameliyat Günleri  

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ameliyat günleridir.

 

Anabilim Dalı Sekreteri 

Ümmiye Karabacak 0284 235 7641 Dahili: 4415

 

Servis Sekreteri 

Sinem Baycan 0284 235 7641 Dahili: 2435

 

Poliklinik Sekreteri

0284 235 7641 Dahili: 1190Servis Hemşireleri 
Ayşe Gökçe Işıklı
Fatma Önüt
Betül Özkan
Gülgün Kezban Ünlü
Gizem Tan
Leyla Tosun
Eda Kulan
Muhammed Kant
Filiz Çiftçi

 

İletişim Bilgileri

Adres: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi AD, Balkan Yerleşkesi, 22030, Edirne

Web:   https://www.facebook.com/TrakyaUniversitesiGogusCerrahisiAnabilimDali

Telefon: 0-284-2355936 (Bölüm Sekreterliği)

E-mail: goguscer@trakya.edu.tr

 

 

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 30429 kez okundu.