İdari Personel

 Resim

>   Arşiv
>   Ayniyat Saymanlığı
>   Başhekimlik Sekreteri
>   Döner Sermaye Birimler
>   Ev İdaresi
>   Evrak Kayıt
>   İdare Amirliği

>   Güvenlik
>   Halkla İlişkiler
>   Maaş Tahakkuk
>   Morg
>   Mutfak
>   Otomasyon
>   Özlük İşleri
>   Santral
>   Şoför Odası
>   Teknik İşletmeler
>   Vezne

Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8962 kez okundu.