Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Resim

Akademik Personel Sayfası için tıklayınız...

Patoloji Laboratuvarı Test ve Uygulama Rehberi için tıklayınız...

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Uygulanan İşlemler Listesi için tıklayınız...

Anabilim Dalının Fiziki İmkânları

Makroskopi Salonu

Mikroskopi Salonu

Toplantı Salonu ve Kütüphane

Otopsi Salonu

Arşiv Salonu

Sitoloji Laboratuvarı

Histokimya Laboratuvarı

İmmünohistokimya Laboratuvarı

Moleküler Patoloji Laboratuvarı

 

Anabilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

Frozen tetkik
Biyopsi tetkik
Sitolojik tetkik (Sıvı bazlı ve konvansiyonel)
İmmünohistokimyasal tetkik
Histokimyasal tetkik
Otopsi
İmmünofloresan tetkikler:

   - Medikal böbrek biyopsileri için: C3, Fibrinojen, IgG, IgA, IgM, C1q

   - Cilt biyopsileri için: C3, Fibrinojen, IgG, IgA, IgM

Moleküler tetkikler:

DNA dizi analizi:

-      BRAF             (Tiroid karsinomları için raporlama süresi 1 ay)

-      BRAF             (Malign Melanom  için raporlama süresi 15 gün)

-      EGFR             (Raporlama süresi 15 gün)

-      MGM-T          (Raporlama süresi 15 gün)

-      CD 117(c-Kit) (Raporlama süresi 15 gün)

-      K-RAS           (Tiroid karsinomları için raporlama süresi 1 ay)

-      K-RAS           (Kolorektal karsinomlar için raporlama süresi 15 gün)

-      N-RAS           (Tiroid karsinomları için raporlama süresi 1 ay)

-      N-RAS           (Kolorektal karsinomlar için raporlama süresi 15 gün)

-      RAS               (Tiroid karsinomları için raporlama süresi 1 ay)

-      RAS               (Kolorektal karsinomlar için raporlama süresi 15 gün)

İnsitu hibridizasyon (Raporlama süresi 15 gün)

 - CERB2/ Ch 17: Dual in situ hibridizasyon (kromojenik ve silver) (Meme ve mide

                         karsinomlarında)

 - EBER: Kromojenik in situ hibridizasyon (Hematolojik hastalıklarda)

 - ALK:  Floresan in situ hibridizasyon (Akciğer adenokarsinomlarında)

  - ROS1: Floresan in situ hibridizasyon (Akciğer adeno karsinomlarında)


Anabilim Dalındaki Mevcut Cihazlar

Eğitim Mikroskobu (5 başlı)

Eğitim mikroskobu (2 başlı)

Doku takip cihazı (Ototeknikon)

Bloklama cihazı

Otomatik rutin boyama cihazı

Sitosantrifuj cihazı

Histokimya boyama cihazı

İmmünohistokimya boyama cihazı

İmmünflouresan mikroskobu

Frozen (Cryostat) cihazı

Anabilim Dalında Yıllık İncelenen Vaka Sayısı (2014 verilerine göre)

Doku biyopsisi: 10 500

Sitolojik biyopsi:  6 500   

Anabilim Dalı Çalışanları

Prof. Dr. A. Kemal KUTLU-Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Filiz ÖZYILMAZ-Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ufuk USTA-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fulya ÖZ PUYAN-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tülin Deniz YALTA-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru TAŞTEKİN-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Nuray CAN-Öğretim Üyesi

Dr. Deniz İNCİ-Araştırma Görevlisi

Dr. Nurtaç SARIKAŞ-Araştırma Görevlisi

Dr. Ezgi GENÇ-Araştırma Görevlisi

Muzaffer TUDAN-Biyolog

İsa ACAR-Biyolog

Erdinç ÖZER-Sağlık Teknisyeni

Uğur BARAN-Sağlık Teknisyeni

Erhan ÇİLDAVİL-Sağlık Teknisyeni

Elif UĞURLU-Sağlık Teknisyeni (Sitoloji teknisyeni)

Alagül SARIMUSTAFA-Sözleşmeli (Kimyager- Sitoloji teknisyeni)

Feridun GÜNCAN-Hastabakıcı (Otopsi teknisyeni)

Erdinç ÇOBAN-Teknisyen yardımcısı (Arşiv görevlisi) 

Fatma FINDIK-Hastabakıcı (Arşiv görevlisi)

Cahide GÜRKAN-Bilgisayar İşletmeni

Ayten DİZDÜVER-Sözleşmeli sekreter

Pelin ILICA-Sözleşmeli sekreter

Melek GÜDÜCÜ-Sözleşmeli sekreter

Elif VELİK-Sözleşmeli sekreter

Sezer KAYACAN-Sözleşmeli sekreter

Şerife KARAGÖZ-Sözleşmeli sekreter

Şule DEMİREL-Sözleşmeli sekreter

 

İletişim Adresi ve Telefon

Adres: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 22030 Edirne

Telefon: Trakya Üniversitesi Santral (284) 235 76 41

Kayıt Sekreterliği:1531

Bölüm Sekreterliği:1536

Bölüm Sekreterliği:1525

Direkt hat: (284) 2352727  (Hasta rapor sonuç sorgulama için)

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 51748 kez okundu.