Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

• Anabilim Dalının Misyonu ve Vizyonu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon hakkında kitlelere aydınlatıcı bilgiler vermek.
Anabilim Dalını çağın gerektirdiği şekilde teşkilatlandırmak, yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak.
Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Algoloji konusunda Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine (Araştırma Görevlilerine) teorik ve pratik olarak en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak.
Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Algoloji konusunda Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teorik ve pratik dersler vermek.
Anesteziyoloji Reanimasyon ve Algoloji alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar (makale, bildiri) yapmak.
Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Algoloji alanına giren konularla ilgili Panel, sempozyum ve geliştirme kursları düzenlemek ya da katılmak.
Kardiyo-pulmoner Arrest ve Resüsitasyon kursları düzenlemek
Ameliyat olacak hastaların genel, rejyonel veya lokal anestezi uygulamak.

• Anabilim Dalının Sunduğu Sağlık Hizmetleri

Hastalara genel, bölgesel veya lokal anestezi uygulamak.
Reanimasyon hizmeti sunmak.
Akut ve kronik ağrılı hastaların analjezisini düzenlemek.

• İletişim Adres ve Telefonları

Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
22030 Edirne

Telefon : (284) 235 76 41 (1193 Dahili)
Faks : (284) 235 24 76

 

 

• Öğretim Elemanları

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Işıl GÜNDAY

Algoloji Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Işıl GÜNDAY

Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Dilek MEMİŞ

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU
Doç.Dr. İlhan ÖZTEKİN
Doç.Dr. Alkin ÇOLAK
Doç.Dr. Sevtap HEKİMOĞLU ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Turan İNAL
Yrd.Doç.Dr. Gönül SAĞIROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Elif ÇOPUROĞLU

Araştırma Görevlileri
Araş.Gör.Dr. Makbule Elif YILMAZ
Araş.Gör.Dr. Aytuna KUZUCUOĞLU
Araş.Gör.Dr. Durdu Betül GÜRKAYNAK
Araş.Gör.Dr. Zümral OKTAY YÜKSEL
Araş.Gör.Dr. Ayhan ŞAHİN
Araş.Gör.Dr. Adnan Veli ŞENOL
Araş.Gör.Dr. Ahmet GÜLTEKİN
Araş.Gör.Dr. Fethullah YILDIZ
Araş.Gör.Dr. Osman UZUNDERE
Araş.Gör.Dr. Ayça ARSLANOĞLU
Araş.Gör.Dr. Hüseyin UĞUR
Araş.Gör.Dr. Hakan TAĞRİKULU
Araş.Gör.Dr. Taygun ÇOKER
Araş.Gör.Dr. Özge AKBAŞ
Araş.Gör.Dr. Engin DENİZ
Araş.Gör.Dr. Ayşegül ERKAYMAZ
Araş.Gör.Dr. Sultan ÇELİK
Araş.Gör.Dr. Selman KARADAYI
Araş.Gör.Dr. Sinan GÜLMEZ
Araş.Gör.Dr. Büşra KÜÇÜK