Döner Sermaye Ayniyat Depo

Şef Mehmet SIRAGEZEN

Görev : Depo Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : mehmetsiragezen@trakya.edu.tr

Şef Dilek DAMLA

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : dilekdamla@trakya.edu.tr

Memur Akın ŞAHİN

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : akinsahin@trakya.edu.tr

Memur Selçuk ALKAN

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1029
TÜ E-Posta : selcukalkan@trakya.edu.tr

Memur Berna OCAK

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : bernaocak@trakya.edu.tr

Kenan DEĞİRMENCİ

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : kenandegirmenci@trakya.edu.tr

Hizmetli Yavuz BEYOĞLU

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : yavuzbeyoglu@trakya.edu.tr