Döner Sermaye Tahakkuk

Memur Yaşar KELAM

Görev : Tahakkuk
TÜ E-Posta : yasarkelam@trakya.edu.tr