Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi (HAH)

Prof. Dr. Gündeniz ALTIAY

Görev : Komite Başkanı
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : gundeniza@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Volkan İNAL

Görev : Temsilci
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 27 30 » Dahili : 2009
TÜ E-Posta : volkaninal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1471
TÜ E-Posta : ayilmaz@trakya.edu.tr

Hemş. Nurcan UĞURLU

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2018
TÜ E-Posta : nurcanugurlu@trakya.edu.tr

Hemş. Naciye SAYGI

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4502
TÜ E-Posta : naciyesaygi@trakya.edu.tr

Hemş. Emel TANIMLI

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4041
TÜ E-Posta : emeltanimli@trakya.edu.tr

Sosyal Çalışmacı Halil ARICAN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4041
TÜ E-Posta : halilarican@trakya.edu.tr