Maaş Tahakkuk

Ufuk LÜLENLER

Görev : Maaş Tahakkuk
TÜ E-Posta : ufuklulenler@trakya.edu.tr

Hüseyin TEPECİK

Görev : Maaş Tahakkuk
TÜ E-Posta : huseyintepecik@trakya.edu.tr