Döner Sermaye Birimler

Döner Sermaye Ayniyat Depo

Şef Mehmet SIRAGEZEN

Görev : Depo Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : mehmetsiragezen@trakya.edu.tr

Şef Dilek DAMLA ÇALDAK

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : dilekdamla@trakya.edu.tr

Memur Akın ŞAHİN

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : akinsahin@trakya.edu.tr

Memur Selçuk ALKAN

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1029
TÜ E-Posta : selcukalkan@trakya.edu.tr

Memur Berna OCAK

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : bernaocak@trakya.edu.tr

Kenan DEĞİRMENCİ

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : kenandegirmenci@trakya.edu.tr

Hizmetli Yavuz BEYOĞLU

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : yavuzbeyoglu@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Cari Alacaklar

Sağl. Memuru Selçuk KUTLU

Görev : Cari Alacaklar
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4015
TÜ E-Posta : selcukkutlu@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Faturalama

Hast. Müd. Yard. Recep TÜRKAY

Görev : Faturalama Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4036
TÜ E-Posta : recepturkay@trakya.edu.tr

Mehmet DELİORMANLI

Görev : Faturalama
TÜ E-Posta : mehmetdeliormanli@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Maaş

Bilg.İşl. Vahit AGALAR

Görev : Döner Dağıtım
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4009
TÜ E-Posta : vahitagalar@trakya.edu.tr

Buket ÇALIŞKAN

Görev : Döner Dağıtım
TÜ E-Posta : buketcaliskan@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Malzeme Talep Yönetimi

Sevinç Uyanık BUTTANRI

Görev : Malzeme Talep
TÜ E-Posta : sevincuyanikbuttanri@trakya.edu.tr

Ambar Memuru Mehmet BALİ

Görev : Malzeme Talep
Telefon : 0 (284) 235 83 37
TÜ E-Posta : mehmetbali@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Satın Alma

Ebru ÇELİK

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : ebrucelik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Özcan BALIK

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : ozcanbalik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gökhan SÜRMELİOĞLU

Görev : Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 27 29 » Dahili : 4023
TÜ E-Posta : gokhansurmelioglu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hüseyin UZUN

Görev : Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 27 29 » Dahili : 4023
TÜ E-Posta : huseyinuzun@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Levent TUNÇ

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : leventtunc@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Levent ERGEN

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : leventergen@trakya.edu.tr

Makbule KAYA

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : makbulekaya@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Rabia ÖZDÖL ERSOY

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : rabiaozdol@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Saymanlığı

Kemal YANIK

Görev : Saymanlık
TÜ E-Posta : kemalyanik@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Tahakkuk

Memur Yaşar KELAM

Görev : Tahakkuk
TÜ E-Posta : yasarkelam@trakya.edu.tr