Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

  Akademik Personel Sayfası için tıklayınız...

• Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler   

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1999 yılından günümüze kadar çok sayıda hastaya açık kalp ameliyatı ve damar ameliyatı yapılmıştır

T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD yetişkin kardiyak ve vasküler cerrahi alanında kaliteli ve kapsayıcı konsültasyon ve hasta bakım hizmeti sağlar. Trakya bölgesinin kardiyovasküler cerrahi referans merkezidir. Kardiyovasküler tıp günümüz tıbbının dinamik, sürekli gelişen alanlarından birisidir. Anabilim dalımız bu alandaki yeniliklerin ve ileri teknolojinin bölge insanının hizmetine sunulmasını amaçlar.
T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD hasta profili erişkin koroner arter hastalığı, kapak hastalığı, abdominal aorta ve ekstremitelerin tıkayıcı arter hastalıkları, hemodiyaliz amaçlı a-v fistüller, assendan aort, abdominal aort ve periferik anevrizmalar, karotis arter tıkanıklığı ve iskemik diyabetik ayak ülserli hastalardan oluşmaktadır. Açık kalp cerrahisi 1999 yılından beri yapılmaktadır. Ana grubu oluşturan koroner bypass cerrahisi on – pump veya off-pump (çalışan kalpte) yapılmaktadır.

 

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5880 kez okundu.