ÇOCUKLUK ÇAĞI METABOLİK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU (OLGU TEMELLİ)

PROF. DR. ALEV HASANOĞLU ONURUNA

ÇOCUKLUK ÇAĞI METABOLİK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU

(OLGU TEMELLİ)

Tarih: 26. 09. 2014

Yer : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Toplantı Salonu Balkan Yerleşkesi- Edirne

Düzenleyenler

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Çocuk Metabolizma Bilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Onur Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Alev Hasanoğlu

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Alev Hasanoğlu

Prof. Dr. Leyla Tümer

Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü

Prof. Dr. Filiz Tütüncüler

BİLİMSEL PROGRAM

13.30-14.00 : Kayıt ve Açılış

14.00-15.00: Doğumsal Metabolizma Hastalıklı Çocuğa Tanısal Yaklaşım (Olgularla)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alev Hasanoğlu, Prof. Dr. Betül Acunaş

Konuşmacı: Prof. Dr. Leyla Tümer

15.00 -15. 30: Kahve Arası

15.30 – 16.30 : Lizozomal Hastalıklarda Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Karasalihoğlu, Prof. Dr. Leyla Tümer

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü

16.30-17.30 : Mukopolisakkaridozlar (Klinik bulgular ve tanısal yaklaşım)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aysun Bideci, Prof. Dr. Filiz Tütüncüler

Konuşmacı: Doç. Dr. İlyas Okur

17.30 : Kapanış ve dilekler

Bu içerik 25.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 586 kez okundu.