HASTA REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Ziyaret saatlerimiz hafta içi gündüz:13.30-15.30, hafta içi akşam:19.00-20.00, hafta sonu:14.00-16.30 olup bu saatler dışında ziyaretçi alınmaz.
 • Ziyaretinizi kısa süreli tutunuz.
 • Görevlilerin talimatlarına uyunuz.
 • Olumlu ve olumsuz yönlerimizi dilek -şikayet kutularına yazınız.
 • Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız, yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz ve yerlere çöp atmayınız.
 • Ziyaretçiler hastane içinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi zararı karşılayacaktır. 
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’ den sonra kapatılması gerekir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
 • Refakatçiler hastane içinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. 
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir. 
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili tıbbi bilgileri hastanın doktoruna sorabilirler. 
 • Yoğun bakım ünitelerine refakatçi giremez. Belirlenen ziyaret saatlerinde ziyaret gerçekleştirilebilir.
 • Hastanede kalan refakatçiler hasta odalarındaki boş yatakları kullanmayacaktır. 
 • Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.
Bu içerik 21.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2109 kez okundu.