Hastanemiz

Resim       

Bölgenin sağlıkta çözüm odağı, ödüllü hastanesi:

1974 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak “Edirne Tıp Fakültesi” adı altında kurulan Tıp Fakültesi, daha sonra 1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesine bağlanmıştır. Trakya Üniversitesine bağlanmasıyla aynı yıl Devlet Hastanesi ek binalarında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ülkemizin tıp alanında söz sahibi üniversite hastanelerinden biri olarak, adını taşıdığı bölgeyi gururla temsil etmektedir.
103.000 m² kapalı alan ve 1042  yatak kapasitesi ile sadece bölgeye değil ülkenin bir çok farklı alanlarından gelen hastalara da hizmet verecek fiziksel büyüklüktedir. Hastanemiz aynı zamanda balkan ülkelerinin sağlık ihtiyaçlarında da cazip bir noktadadır.
Hastanede her biri alanlarında oldukça deneyimli ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda başarısını kanıtlamış 97 Profesör Dr,  60 Doçent Dr, 47 Yardımcı Doçent Dr,  9 Uzman Doktor ile birlikte 315 Araştırma Görevlisi Doktor da hizmet vermektedir. Tıp fakültesi olmanın onurlu yükünü, Akademik Personelle birlikte 1129 Yardımcı Sağlık Personeli ve 318 İdari Personel üstlenmektedir.

Hastane hizmetlerinde nicelikten çok nitelik önemsenmekte olup, çağın koşullarına uygun hizmet adına kaliteden ödün verilmemektedir. Her yıl yaklaşık 30.000 hasta yatarak,  400.000 hasta ayaktan tedavi hizmeti almakta, 15.000 civarında ameliyat yapılmakta ve 5.000.000 düzeyinde laboratuvar incelemesi yapılmaktadır. Ek olarak yaklaşık 40.000 hasta da acil servis hizmeti almaktadır.

Yetişkin ve çocuk hastalara hizmet verilen modern Yoğun Bakımları, Onkoloji Merkezi, AMATEM, en teknolojik donanımları ile Radyoloji ve Nükleer Tıp Birimleri, Tüp Bebek Merkezi,  Angiografi Laboratuvarı, Uyku Bozuklukları Merkezi, ve Endoskopi Laboratuvarı  ile önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Ayrıca tüm cerrahi birimlerde tanı ve tedavisi üst düzey beceri gerektiren girişimler yapılmaktadır. Bölgenin en büyük Rehabilitasyon Merkezinde her alanda rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.

Her geçen gün sağlık hizmetindeki başarısını daha ileriye götüren hastane, sağlık eğitimi açısından da önemli bir uygulama merkezidir.
2006 yılında ISO 9001:2000 ve 2009 yılında ISO 9001:2008 sertifikaları alarak, bu sertifikaları alan ilk hastanelerden biri olmuştur.

Konum  : 

Üniversite Hastanemiz Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi yaklaşık 5.000.000 m2 lik bir alanda çevreye hakim 2 tepeden oluşmaktadır.

Yerleşke, Edirne’nin 5 km güneydoğusunda, Kırklareli'nin ise 60 km batısındadır. 
Yerleşke; Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan E-5 karayolu kenarındadır. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Edirne tarafında kurulmuş olup yaklaşık 107.000 m2 lik toplam inşaat alanına sahiptir. E-5 karayolundan kolayca görülen ve erişilen konumdadır.

Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 90969 kez okundu.