Kalite Politikaları ve Temel Değerler

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

 

 • Uluslararası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,

 • Her zaman kaliteli hizmet üretmek için kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek,

 • Hastaların ve çalışanların kurum için gerekli ve değerli olduklarını hissettirerek, memnuniyetlerini arttırmak,

 • Hasta, hekim, çalışan hak ve özgürlüklerini gözetmek,

 • Hastane yönetiminde bürokratik yapıyı basitleştirmek,

 • Kişisel gelişim, yaratıcılık ve özerkliğe saygı göstermek,

 • Nicelik ve nitelik olarak yeterli eleman çalıştırmak,

 • Sürekli hizmet içi eğitim kültürü oluşturmak,

 • Çalışma ortamı ve koşullarını geliştirmek,

 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek,

 • Ulusal ve uluslararası özel sağlık sigorta şirketlerinin hastanemiz ile işbirliğini arttırmak ve bu alanda uluslararası platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek.

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

 • İnsana değer vermek.

 • Güvenilir olmak.

 • Bilimsel olmak.

 • Etik kurallara uymak.

 • Ekip çalışmasına inanmak.

 • Çevreye saygılı olmak.

 

Bu içerik 08.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 3839 kez okundu.