Kan Merkezi

1997 yılına kadar hematoloji laboratuvarı ve acil laboratuvarı bünyesinde ABO/Rh ve cross-match işlemleri ile sınırlı olan kan merkezi hizmetleri 1997 yılı sonlarında hematoloji bünyesinde geçişi ile yaklaşık 750 m2’lik bir alanda hizmet vermeye başlamıştır.

 Hematoloji Bilim Dalı’nın sorumluluğu altında hizmet veren ünitemizde;

-Müracat, kayıt kabul ve bekleme salonu,

-Donörden kan alma ve istirahat salonu,

-İmmünohematoloji ve kan ürünü hazırlama laboratuvarı

-Elisa Laboratuvarı ve Aferezis ünitesi

-Kan ürünü saklama odası

-2 adet soğuk oda

-Seminer odası

-Doktor odası bulunmaktadır.

Merkezimizde kan temini büyük ölçüde kana kan donörlerinden,bir miktarıda da gönüllü donörlerden temin edilmektedir.

Merkezimizde; tam kan, eritrosit süspansiyonu, yıkanmış eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, kryopresipitat, random donör trombosit süspansiyonu, aferez trombosit süspansiyonu komponentleri hazırlanmakta ve 24 saat terapötik aferezis işlemleri (plazma exchange, terapötik lökoferez, terapötik tromboferez) yapılmaktadır.

 

Merkezimizde kan/kan ürünü temini büyük ölçüde kana kan donörlerinden, bir miktarı da gönüllü donörlerden temin edilmektedir.

Kan alınacak kişilerden önce donör sorgulama formunu doldurmaları istenir, sorgulama formu değerlendirildikten sonra  tansiyon ölçümü yapılır, donör kan verebilecek kriterlere uygunsa, önce tamkan sayımı için kan örneği alınıp tam kan sayımı çalışıldıktan sonra uygun donörlerden  kan/kan ürünü hazırlamak üzere uygun torbaya kan alınır. Komponentlerine ayrılır, ABO/Rh tiplendirilmesi ve serolojik tetkikleri (Hebatit B, hepatit C, HIV 1-2; sifiliz tetkikleri) çalışıldıktan sonra etiketlenip hemen kullanılmayacaksa uygun saklama koşullarında saklanır.

Kan kullanılmadan önce hasta ile trannsfüzyon öncesi uygunluk testleri çalışılır ve transfüzyon için ilgili servise gönderilir.

Ek Resimler
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18307 kez okundu.