Merkez Laboratuvarı

Tarihçe ve Tanıtım

     1974 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak “Edirne Tıp Fakültesi” adı altında kurulan Tıp Fakültesi, daha sonra 1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesine bağlanmıştır. 

Trakya Üniversitesine bağlanmasıyla aynı yıl Devlet Hastanesi ek binalarında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş hem sağlık hizmeti hem de lisans ve lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır.

Merkez Laboratuvarı 2003 yılında ana olarak Biyokimya Laboratuvarına bazı ek birimlerin bağlanması ile oluşturulmuşsa da 27.12.2006 tarihli Senato Kararı ile “Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Laboratuvarı İşleyiş Yönergesi” kabul edilmiş ve Hastanemizde bulunan birçok laboratuvar bir araya getirilerek bugünkü Merkez Laboratuvarı oluşturulmuştur.  Yönergemiz gereği Merkez Laboratuvarımız 4 ana birimden oluşmaktadır. Bunlar; Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Bölümleridir.

 Laboratuvarımız, Acil ve Rutin laboratuvar birimlerinde en ileri teknolojiye sahip cihazlarla, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm poliklinik ve kliniklerinde muayene ve tedavi olan hastalara hizmet vermektedir.

Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararası hizmet kalitesi standartlarını temel alarak, bilimsel araştırmalar ışığında, etik kurallara uygun, profesyonellik ve ekip ruhu içinde, etkin, verimli, kaliteli, güvenilir, kolay ulaşılabilir bir anlayışla topluma hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz, uluslararası standartlara uygun laboratuvar hizmetleri sunarak, nitelikli uzmanlar yetiştiren, güven ve saygınlık konusunda önder, tercih edilen referans bir laboratuvar olmaktır.

Laboratuvarımızda, Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek uzmanlık eğitimi verilmekte, çağdaş bilgilerle donanımlı ve nitelikli uzmanlar yetiştirilmektedir.

Laboratuvarımızın kalite güvenliği, tüm bölümlerde İç Kalite ve Dış Kalite Kontrol programları uygulanarak denetlenmektedir.

Laboratuvarımızda aynı zamanda, klinikler ile iş birliği içinde araştırma projeleri yürütülmekte ve bilimsel çalışmalar da yapılmaktadır.

 
Laboratuvarlarımızda yapılan testler için tıklayınız.

Çalışılan tetkik ve testlerin sonuç verme süreleri için tıklayınız.
Merkez Laboratuvarı organizasyon yapısı ve çalışanları için tıklayınız.
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi.

1-   Kan Alım Ünitesi
2-   Bakteriyoloji Ünitesi
3-   Enfeksiyon Etkenleri Ünitesi
4-   Mikoloji Ve Parazitoloji Ünitesi
5-   Kan Kültürü Ve Antibiyogram Ünitesi
6-   Viroloji Ve Seroloji Ünitesi
7-   Mikrobiyoloji Floresan Ünitesi
8-   Besi Yeri Ve Boya Hazırlama Ünitesi
9-   Mikobakteriyoloji Ünitesi
10- Mikobakteriyoloji Ünitesi
11- Materyal Kabul Ve Dağıtım Ünitesi
12- Oto Analizör Ünitesi
13- Hormon Ünitesi
14- İdrar Analiz Ünitesi
15- Nefelometri Ünitesi
16- Koagülasyon Ünitesi
17- Agregasyon Ünitesi
18- Hemogram Ünitesi
19- Flowstometri Ünitesi

 

Ek Resimler
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 54365 kez okundu.