Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Akademik Kadro Sayfası için tıklayınız...

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Anabilim Dalının eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve, Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünün hizmet faaliyetlerini iki ayrı katta yürütürler. Anabilim Dalı katında öğretim üye odaları, kütüphane ve sekreter odası, bir diğer anabilim dalı ile ortak seminer odası, asistan odaları, iki laboratuvar odası ve mutfak bulunmaktadır. Laboratuvar odalarından birinde RNA, protein kimyası ve hücre kültürü, diğerinde DNA ve mikrop kültürü deneysel araştırmaları yapılır. Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünün, biri Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile ortak, toplam yedi laboratuvar odasında Bakteriyoloji, Kan Kültürü ve Antibiyogram, Mikoloji, Parazitoloji, Mikobakteriyoloji, Klasik Seroloji, ELISA, Floresan Mikroskobi, ve Moleküler Tıbbi Mikrobiyoloji testleri ve araştırmaları yapılır, ayrıca nöbet odası yer alır. Merkez Laboratuvarının besiyeri hazırlama odası, kimyasal odası, yıkama ve sterilizasyon odası, kan alma ve toplama odaları, karanlık odası, depolama odaları, ve dinleme odası Merkez Laboratuvarının ortak kullanım alanlarıdır.

 

Bölümümüze ulaşmak için

Hastane Santrali (284) 235 76 41 Dahili : 1625
Bölüm Sekreterliği (284) 235 76 42 Dahili: 1600

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Binası D-1 Blok Kat :2 Balkan Yerleşkesi , 22030 Edirne

Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 16165 kez okundu.