Nöroloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: NÖROLOJİ
 
Nöroloji Anabilim Dalının kuruluşu ve kısa tarihçesi:

1990 yılında Yard. Doç. Dr. Hayrettin AKPINAR Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevlendirilmesi ile Nöroloji Anabilim Dalı kurulmuş, asistan ve öğrenci eğitimine başlanmıştır. 1991 yılında Doç. Dr. Ufuk UTKU tarafından Anabilim Dalı Başkanlığı devralınmış ve 2005 yılına kadar devam ettirilmiştir, bu süre içinde 30 yataklı Nöroloji servisi, EEG ve EMG laboratuarları teşkil edilmiştir. 2005-2008 yılları arasında Doç. Dr. Nilda TURGUT tarafından yürütülen Anabilim Dalı Başkanlığı 2009-2015 yılları arasında Prof. Dr. Yahya ÇELİK’ e devredilmiştir. 2015- 2022 yılları arasında Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 2022 Aralık ayından itibaren Dr. Öğretim Üyesi Hülya ÖZKAN Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

 Eğitici kadrosu

Prof. Dr. Babürhan GÜLDİKEN (emekli öğretim üyesi)

Dr. Öğrt. Üyesi Hülya ÖZKAN (Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğrt. Üyesi Sezgin KEHAYA

 

Anabilim Dalımızda eğitim alan araştırma görevlileri

Arş. Gör. Dr. Erdi ŞENSÖZ

Arş. Gör. Dr. Aykan OFLAZOĞLU

Arş. Gör. Dr. Mustafa TARAKÇI

Arş. Gör. Dr. Özge Nur DİYAR

Arş. Gör. Dr. İrem KÖMÜRCÜ

Arş. Gör. Dr. Yıldız ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Dr. Ege Kerem KAHYAOĞLU

Arş. Gör. Dr. Anıl ÇIKAR

Arş. Gör. Dr. Kerim OKUR

Arş. Gör. Dr. Mehmet MANİCİ

Arş. Gör. Dr. Ege ŞİMŞEK

Arş. Gör. Dr. Yakup SARIBOYACI

Arş. Gör. Dr. Fulya Elif MADAN

 

Anabilim Dalı Sekreteri

Gamze ERCEYLAN (0284) 235 76 41 Dahili: 4510

Servis sekreteri

Şenay KASRAT (0284) 235 76 41 Dahili: 2534

 

Bölüm personeli

Niyazi ATEŞ

Bölümümüz, 9’u özel olmak üzere toplam 26 yataklı servis, Genel Nöroloji poliklinikleri (Nöroloji-1 ve Nöroloji-2), elektroensefalografi (EEG), elektronöromyonörografi (ENMG) laboratuarları ve video-EEG monitorizasyon (VEM) ünitesi ile hizmet vermektedir.

Poliklinik hastalarına hizmet veren iki adet video eşliğinde çekim yapan ve bir adet taşınabilir cihaz ile acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde çekim yapan EEG cihazlarımız mevcuttur. 2012 yılında Prof. Dr. Babürhan Güldiken tarafından kurulan ve hastaların yatırılarak uzun dönem EEG çekiminin mümkün olduğu, dirençli epilepsilerde nöbetlerin epilepsi sınıflaması, tedavisi ve epilepsi dışı diğer nedenlerden ayrımı için büyük önem taşıyan Nöroloji servisi içerisinde yer alan 3 yataklı erişkin Video-EEG Monitorizasyon (VEM) ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitede polisomnografi kaydı yapmaya uygun ve epilepsi cerrahisine hazırlık aşamasında invazif EEG kaydı yapmaya uygun cihazlar mevcuttur. EEG’ler bu konuda deneyimli bir profesör ve bir doktor öğretim üyesi tarafından değerlendirilmektedir.

Poliklinik katında başağrısı tedavisne yönelik GON (Büyük oksipital sinir) blokajı, distoni, hemifasial spazm ve blefarospazm hastalıkların tedavilerine yönelik Botilinium toksin enjeksiyonları yapılmaktadır.

 

1990 yılından itibaren Nöroloji Anabilim Dalımızdan çok sayıda araştırma görevlisi hekim Nöroloji Uzmanı olarak mezun edilmiştir:

Dr. Hakan YILMAZ, Dr. Can CANDAN, Dr. Babürhan GÜLDİKEN, Dr. Kemal BALCI, Dr. Bedriye KARABULUT, Dr. Esra KARAKOÇ, Dr. Özlem BİRGİLİ, Dr. İlkay UZUNCA, Dr. Levent KABAYEL, Dr. Semra ŞENGÜN, Dr. Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU, Dr. Bahar ÖZBEK, Dr. Aylin REYHANİ,  Dr. İlkay TEKİNASLAN, Dr. Fatih KARADUMAN, Dr. Ceren ELÇİN, Dr. Ümit SÖNMEZ, Dr. Aynur YILMAZ, Dr. Engin NAKUŞ, Dr. Yağmur GEMİCİ, Dr. Fatma MENGEŞ, Dr. Fatma KARA, Dr. Vedat AKDEMİR, Dr. Canan ÇELEBİ, Dr. Yüce DOĞRU, Dr. Emre ÇİÇEK, Dr. Serhat ASLAN, Dr. Mustafa GÖNÜL, Dr. Güven AYAZ, Dr. Arif YILMAZ, Dr. Nasıf IR, Dr. Nihat GÜLSER, Dr. Selahattin KAT, Dr. Nevroz ÜNLÜ, Dr. Remziye HÜNKAR, Dr. Çiğdem DENİZ, Dr. Sezgin KEHAYA, Dr. Aslı SERT, Dr. Melodi HACILAR, Dr. Meliha AKPINAR, Dr. Oğuzhan DURGAN

GALERİ
 
Akademik kadro
Resim


Resim
Laboratuvar ortamı

Resim
Rutin EEG

Resim
EMG

Resim
Video-EEG monitorizasyon ünitesinde hasta hazırlığı

Resim
Video-EEG Monitorizasyon Ünitesi (izlem odası)

Bu içerik 19.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 53056 kez okundu.