Radyoloji Anabilim Dalı

Resim

      Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı; seçkin ve saygılı klinik bakım, radyolojik görüntüleme, araştırma ve eğitimde yenilik yoluyla insan sağlığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Bir akademik birim olarak, Radyoloji biliminin geleceğinin liderleri olan Tıp Fakültesi öğrenci eğitimi ve asistan eğitiminin sorumluluğunu ciddiye almaktadır.

Resim

Akademik kadromuz ve araştırma görevlilerimiz ile birlikte abdominal radyoloji, vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji, kas ve iskelet sistemi radyolojisi, meme hastalıkları radyolojisi, nöroradyoloji, pediatrik radyoloji, toraks ve baş-boyun radyolojisi olmak üzere radyoloji biliminin hemen her alanında geniş ve kapsamlı bir radyolojik görüntüleme yelpazesi sunmaktadır.


Resim

      Anabilim Dalı’mızda 1 adet 70 cm Gantri genişliğinde olmak üzere 2 adet  1.5 Tesla Manyetik Rezonans cihazı, 1 adet  64 kesitli, 1 adet 2 kesitli olmak üzere toplam 2 adet çok kesitli Bilgisayarlı tomografi cihazı, bir adet dijital floroskopi cihazı, 5 adet renkli Doppler ultrasonografi cihazı, 1 adet dijital  mamografi cihazı, 3 adet dijital röntgen ve  6 adet portabl röntgen cihazı bulunmaktadır. 

       Bu cihazlarda elde edilen tüm  görüntüler dijital resim arşivleme ve bağlantı sistemi ile (PACS: Picture Archiving and Communicating System) tüm hastane birimlerine iletilmekte ve dijital ortamda raporlanarak yine tüm birimler ile sonuçlar paylaşılmaktadır. Bu sistem sayesinde hastaların görüntüleri beklemelerine gerek kalmadan ilgili doktorun bilgisayarına ulaşmaktadır. Görüntülerin istendiği takdirde CD’ye basılabilmekte olup hastaların görüntülerini taşımalarında kolaylık getirmektedir. 

       Anabilim Dalımız birimlerinde klasik tanısal  uygulamaların dışında, özellikle yüksek teknolojili cihazlarda en son  tekniklerle tanıya yönelik işlemler yapılmaktadır. BT sistemlerinde  dinamik çalışmalar, BT anjiografiler, üç boyutlu BT incelemeleri ve  sanal endoskopik çalışmalar; MR sistemlerinde MR spektroskopi, MR  anjiografiler, üç boyutlu MR incelemeleri, MR artrografi ve kranial  perfüzyon- diffüzyon çalışmaları örnek olarak verilebilir.


     Vasküler ve  vasküler dışı girişimsel radyolojik işlemler de rutin  uygulama tarzındadır. US ya da BT eşliğinde alışılmış işlemler dışında,  mammografi biriminde stereotaksik girişimler, ince iğne aspirasyon, kesici iğne biyopsileri  ve vakum biyopsileri uygulanmaktadır. Girişimsel Radyoloji birimimizde perkütan  tedaviler,  balon  anjiyoplasti, stent uygulamaları,  embolizasyonlar, vena kavaya filtre konulması,  RF ablasyo, mikrodalga ablasyon, TAKE gibi işlemler yapılabilmektedir.

Resim
     Radyoloji eğitimi, tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine teorik dersler halinde;  4. Sınıf öğrencilerine teorik ve pratik uygulamalı yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Meslek yüksekokulu Radyoloji teknisyenlerine teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Resim     Radyoloji Anabilim Dalımızın temel vizyonu uluslararası düzeyde öncü ve yenilikçi olarak ülkemizin ihtiyaçlarına da yönelik hizmetler geliştirmektir.Resim Resim


Poliklinik Çalışma Saatleri

Anabilim dalımızda hafta içi her gün mesai saatleri içinde tüm görüntüleme birimlerinde  hizmet verilmektedir. Mesai sonrası ise Acil Radyoloji Görüntüleme biriminde kesintisiz olarak acil hastalara hizmet verilmektedir. Manyetik Rezonans ünitesinde  ise Pazar  günü haricinde 24 saat hizmet devamlılığı bulunmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Balkan Yerleşkesi, 22030, Edirne

 
Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 38327 kez okundu.