ACİL Servis Ünitemiz 3. Seviye Olarak Tescil Edilmiştir.

20 Şubat 2018 Salı günü 30338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yataklı Sağlık  Tesislerinde Acil servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” in 5. Maddesinde belirtilen  esaslar doğrultusunda; 27.03.2018 tarihinde T.C Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca gerçekleştirilen  seviyelendirme ziyareti sonrası, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisinin istenilen şartları sağladığı tespit edilip, 3. Seviye Acil Servis Ünitesi olarak tescil edilmiştir.

Bu içerik 06.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 493 kez okundu.