ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA DUYURU

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 5 nci bölümünün : Çalışma Saatleri. İzinler Bölümünün 99. maddesinde; “ Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir’ denilmektedir.

Yine aynı kanunun günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti 101. maddesinde; “günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlannca düzenlenir" denilmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin 37 nci ve 38 nci maddelerinde de yataklı tedavi kurumlarmda çalışan personelin çalışma saat ve usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Hastanemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurlarının çalışma-dinlenme saatleri düzenlenmesi gereğince; Yemekhanemizde 11.30-13.30 saatleri arasında 2 saat hizmet sunulmakta olup, çalışanlarımızın dönüşümlü olarak l’er saat yemek ve dinlenme ihtiyacı karşılanmaktadır.

Yoğun bakım, ameliyathane, acil servis ve doğumhane de görev yapan personellerin ise yarım saat öğlen tatili kullanacak olmaları nedeniyle akşam çıkış saatleri yeniden revize edilerek 16.30 olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; sayılan bölümler dışındaki çalışanlarımızın mesai saatleri 08.00-17.00 olacak şekildedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
           
                                                                                                         Başhekim

Bu içerik 17.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3322 kez okundu.