HASTANEMİZDE KAPALI YÖNTEMLE AORT ANEVRİZMASI (EVAR) TEDAVİSİ YAPILDI

Kalp Damar Cerrahisi polikliniğimize karında şişlik ve karın ağrısı şikayeti ile başvuran 74 yaşındaki AV isimli hastanın yapılan tetkiklerinde, abdominal aortada (karın içindeki Aort damarı) ileri derecede anevrizma (balonlaşma) mevcuttu. Hastanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle açık cerrahi uygulanması çok yüksek risk içeriyordu. Bu nedenle düşük riskli bir yöntem olan “EVAR” yöntemi tercih edildi. Her iki kasıktan girilerek anevrizmanın içine damar grefti yerleştirildi. Ameliyat sonrası kısa sürede iyileşip ayağa kalkan hasta şifa ile taburcu edildi. İşlem Prof. Dr. Turan EGE başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Turan EGE, konuyla ilgili şu bilgileri verdi;

Aort anevrizmalarının tedavisinde uygulanan iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi açık cerrahi ameliyat, diğeri ise kapalı ameliyat da dediğimiz EVAR yöntemidir. Açık cerrahi girişimler çok uzun zamandır uygulanan, büyük ameliyat kesileri ile yapılmaktadır. Genel anestezi altında yapılan bu ameliyatın riskleri fazla, süresi ve ameliyat sonrası iyileşme periyodu uzun zaman almaktadır.

EVAR yönteminde ise hastanın uyutulmasına gerek yok, her iki kasıktan girilerek yapılan bu işlemden hemen sonra hasta normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyat riski düşük, iyileşme periyodu ve hastanede kalış süresi açık ameliyata göre oldukça kısadır. Bizim hastamız işlem sonrası ikinci günde taburcu edildi. Bu nedenle son dönemde aort anevrizmalarında EVAR yöntemi hızla yaygınlaşmaktadır.

Aort anevrizması tanısı konulan her hastada bu yöntemi uygulamak mümkün olmayabilir. Hangi girişimin yapılacağı, anevrizmanın ayrıntılı incelemesi yapıldıktan sonra karar verilebilmektedir. İşlemi yapacak ekibin tecrübesi de büyük önem taşımaktadır. Hastanemizde bu konuda her türlü ekipman mevcuttur ve bu işlem başarıyla uygulanabilmektedir.

Ek Resimler
Bu içerik 14.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1071 kez okundu.