İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Hakkında Duyuru

    
     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uyarınca Üniversitemizde kurulan İç Kontrol Standartları sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi gerekmektedir.
     Bu amaçla hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketine aşağıdaki link üzerinden veya üniversitemiz web sayfası üzerinden 14 Şubat 2020 tarihine kadar erişilecek olup anket üniversitemiz personelince gönüllülük çerçevesinde doldurulabilir.

      İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi

Bu içerik 16.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 106 kez okundu.