KURUMUMUZDA GÖREVE BAŞLAYAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMLERİ 10.04.2019 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR

Kurumumuza göreve başlayan arkadaşlarımızın oryantasyon eğitimleri 10.04.2019 tarihinde yapılmış ve oryantasyon eğitimi sertifikaları kurum yönetimi tarafından katılımcılara dağıtılmıştır. 
Ek Resimler
Bu içerik 24.04.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 330 kez okundu.