Ödenmemiş İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçların Yapılandırılması

7104 Sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (06.04.2018 Tarihli ve 30383 sayılı R.G.) 22. Maddesi kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 75. Madde “Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçların yapılanması ile ilgili olarak başvuruda bulunacak firmaların ekteki dosyada belirtilen işlemleri uygulaması gerekmektedir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 20.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 732 kez okundu.