Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Sağlık Personeline Uygulanacak Anket

       T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 98417920 sayı ve "Sağlık Personeli Memnuniyeti Araştırması" konulu yazısı:

      T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin iş doyumu, tükenmişlik, mesleki ve kurumsal bağlılık düzeylerini tespit etmel, uygun stratejileri belirlemek ve sağlık politikalarının geliştirilmesine veri temin etmek amacıyla 3 Aralık 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında “Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması” yapılacaktır.
Anket uygulaması sağlık hizmetleri sınıfında çalışan sağlık personeli ile gerçekleştirilecektir. Özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeli tarafından https://anket.saglik.gov.tr/index.php/394211?lang=tr linki üzerinden anket formu doldurularak araştırmaya katılım sağlanacaktır.
     Anket uygulaması kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizliliğe uyularak analiz edilecek oup, kişisel verilere ilişkin bir kayda ulaşılamaycaktır. Bu araştırma, performans ya da kurum değerlendirme gibi durumlara yönelik olmayıp sağlık personelinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve iyileştirilebilmesi amacıyla yapılacak bağımsız bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmanın başarıya ulaşması sağlık personelinin katkılarına ve işbirliğine bağlıdır. Anket formu katılımcının yaklaşık 5-10 dakikada doldurabileceği biçimde hazırlanmış olup, ankete katılım gönüllük esasına dayanmaktadır.
      İlgili yazı ekte mevcuttur.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür
Ek Dosyalar
Bu içerik 07.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 306 kez okundu.