Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-17.01.2020

17 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31011

TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” Listesinde yer alan “DO1014”, “DO1015” ve “DO1016” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

DO1014

BPAP S/T

 

 

10 yıl

 

 

4.800,00

DO1015

BPAP S/T AVAPS

 

 

10 yıl

 

 

4.800,00

DO1016

ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI

 

 

10 yıl

 

 

7.500,00

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu içerik 17.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 81 kez okundu.