TRAKYA ÜNİVERSİTESİ OLARAK, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ESEFLE KINIYORUZ…

Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde, 14 Şubat 2019 Perşembe günü, asılsız iddialar öne sürerek sağlık çalışanlarımıza uygulanan fiziki ve sözel şiddeti esefle kınıyoruz. Gecesini gündüzüne katarak, halk sağlığı için fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. 

Söz konusu saldırıların, sağlık çalışanlarının hizmet kalitesini ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini, bu durumun diğer hastaların hizmet alması konusunda gecikmelere ve sorunlara sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isteriz. 

Hastanemizin Acil Servisi’nde gerçekleşen üzücü olayın ardından, ilgililer hakkında yasal süreç başlatılmıştır. 

Görevi ne olursa olsun, sağlık çalışanlarına karşı sergilenen bu kabul edilemez tavrı şiddetle ve esefle kınıyor, hastalarımızı, hasta yakınlarımızı ve halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. 

                                                                                       Trakya Üniversitesi 
                                                                Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bu içerik 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 334 kez okundu.