TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ'NÜN 05.02.2014 TARİH ve 58931133-180.01/12 SAYILI YAZISI

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden alınan ilgili yazıda , Mart-Nisan 2014 Eğitim Programları çerçevesinde aşağıda tarihleri belirtilen seminerlerin düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu seminerlere ait programların ayrıntılarına ilişkin bilgi ve başvuru formuna http://www.todaie.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Seminer Takvimi


1-Kamu İhale Mevsuatı ve Uygulaması Eğitim Semineri (20-21 Mart 2014)
2-İnsan Kaynakları Yönetim Semineri  (24-25 Mart 2014)
3-Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri (25-26 Mart 2014)
4-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri (27-28 Mart 2014)
5-Mobbing ve Stres Yönetimi Semineri (2-4 Nisan  2014)
6-Kamu Zararı Semineri (3-4 Nisan 2014)
7-Etkili KOnuşma Semineri (7-8 Nisan 2014)
8-Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuu ve yapım Sözleşmelerinin Uygulanması Eğitim Semineri (10-11 Nisan 2014)
9-Kamu Muhasebesi Semineri (14-16 Nisan 2014)
10-Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri (16-18 Nisan 2014)
11-İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri 28-29 Nisan 2014)

Bu içerik 14.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 629 kez okundu.