Üniversitemiz birimlerinde görev yapan öğretim elemanları ile 657 Sayılı Kanuna tabi personele yurtiçinde veya yurtdışında katılacakları bilimsel veya mesleki toplantılar için sağlanan destek kriterleri hakkında değişiklik

     Üniversite Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 04/23 sayılı kararı.

   Üniversitemiz birimlerinde görev yapan öğretim elemanları ile 657 Sayılı Kanuna tabi personele yurtiçinde veya yurtdışında katılacakları bilimsel veya mesleki toplantılar için sağlanan destek kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Kriterlere ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararına http://bys.trakya.edu.tr/file/open/10335758 linkinden, bilimsel aktivite destek talep formuna da http://bys.trakya.edu.tr/file/open/24659393 linkinden ulaşılabilmektedir.

Bu içerik 27.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 265 kez okundu.