Kardiyoloji Anabilim Dalı

 
 
• Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler
Trakya Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji bölümü ülkemiz insanlarının olduğu kadar dünyanın her yerinden insanların kalp sağlıklarını korumak, olan kalp hastalıklarını dünya standartlarına uygun kurallar içerisinde muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek üzere çalışmaktadır. Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım üniteleri de bu çalışmalara destek vermektedir.
Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
- Kalp Krizi
- Koroner Yetmezliği
- Kalp Yetmezliği
- Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
- Kalp Kapak Hastalıkları
- Periferik Damar Hastalıkları
- Aort Damarı Hastalıkları
- Hipertansiyon
- Hiperkolesterolemi
- Doğumsal kalp hastalıkları
Bölüm kullanımında olan teknik olanaklar şu şekildedir:
- 1 koroner anjio laboratuvarı,
- 2 ekokardiografi laboratuvarı,
- 2 treadmill egzersiz laboratuvarı
- 4 ekg ve tansiyon holter cihazı
 
Grubumuz kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir
 
Girişimsel Olmayan İşlemler 
- Hastalık risk ve taraması, 
- Yürüyüş bandı egzersiz testleri, 
- 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri, 
- Stres ekokardiografileri, 
- Eğik masa testi, 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi
 
Girişimsel İşlemler 
- Miyokardial sintigrafi, 
- Tranzözofajiyal ekokardiografi 
- Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi, 
- Koroner anjioplasti, stent yerleştirme
- Kalp pili ve defibrilatörü yerleştirilmesi
- Tüm acil işlemler
 
Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır. Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiyografi laboratuarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Hastanelerimizde, bu tür girişimsel işlemlerin mesai saatleri içinde uygulanabileceği tıbbi teçhizat, deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.

 

• Bölümümüze ulaşmak için

Hastane Santrali :  (0284) 235 76 41- 49 
Bölüm Sekreterliği : (0 284) 235 76 41-49/43 15

 

Ek Resimler
Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 56580 kez okundu.