İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Görev : Kurul Sorumlusu
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : eulucam@trakya.edu.tr

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : burcutokuc@trakya.edu.tr

Hast. Müdürü Nevzat ÜSTÜN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : nevzatustun@trakya.edu.tr

Tabip Nurşen UZUN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : nursenuzun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cem MISIRLI

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2057
TÜ E-Posta : cemmisirli@trakya.edu.tr

Araştırmacı (Özl.) Mustafa AYDI

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : mustafaaydi@trakya.edu.tr

Hemş. Canan CARTOĞLU

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : canancartoglu@trakya.edu.tr

Sağlık Teknisyeni Gülcan AKBUĞDAY

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : gulcanakbugday@trakya.edu.tr

Sağlık Teknisyeni Aydın EKEN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : aydineken@trakya.edu.tr

Hemş. Elif ÜSTÜN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : elifustun@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Mustafa ADLIĞ

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : mustafaadlig@trakya.edu.tr

Dr. Yusuf KUL

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : uyemailiyok@trakya.edu.tr

Şef Mehmet SIRAGEZEN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : mehmetsiragezen@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Rıza KARACA

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : rizakaraca@trakya.edu.tr

Şef Halim ŞİMŞEK

Görev : Üye
Göreve Başlama : 20.08.2016
TÜ E-Posta : halimsimsek@trakya.edu.tr