İdari Personel

Arşiv

Ayniyat Saymanlığı

Görev : Ayniyat
TÜ E-Posta : kemalsen@trakya.edu.tr

Görev : Ayniyat
TÜ E-Posta : osmanbasarir@trakya.edu.tr

Memur Yüksel AYGEN

Görev : Ayniyat
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4049
TÜ E-Posta : yukselaygen@trakya.edu.tr

Başhekimlik Sekreteri

Görev : Başhekimlik Sekreteri
TÜ E-Posta : haticekeskin@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Cari Alacaklar

Sağl. Memuru Selçuk KUTLU

Görev : Cari Alacaklar
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4015
TÜ E-Posta : selcukkutlu@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Ayniyat Depo

Şef Mehmet SIRAGEZEN

Görev : Depo Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : mehmetsiragezen@trakya.edu.tr

Şef Dilek DAMLA

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : dilekdamla@trakya.edu.tr

Memur Akın ŞAHİN

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : akinsahin@trakya.edu.tr

Memur Selçuk ALKAN

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1029
TÜ E-Posta : selcukalkan@trakya.edu.tr

Memur Berna OCAK

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : bernaocak@trakya.edu.tr

Kenan DEĞİRMENCİ

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : kenandegirmenci@trakya.edu.tr

Hizmetli Yavuz BEYOĞLU

Görev : Ayniyat Depo
TÜ E-Posta : yavuzbeyoglu@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Faturalama

Hast. Müd. Yard. Recep TÜRKAY

Görev : Faturalama Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4036
TÜ E-Posta : recepturkay@trakya.edu.tr

Mehmet DELİORMANLI

Görev : Faturalama
TÜ E-Posta : mehmetdeliormanli@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Maaş

Bilg.İşl. Vahit AGALAR

Görev : Döner Dağıtım
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4009
TÜ E-Posta : vahitagalar@trakya.edu.tr

Buket ÇALIŞKAN

Görev : Döner Dağıtım
TÜ E-Posta : buketcaliskan@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Malzeme Talep Yönetimi

Sevinç Uyanık BUTTANRI

Görev : Malzeme Talep
TÜ E-Posta : sevincuyanikbuttanri@trakya.edu.tr

Ambar Memuru Mehmet BALİ

Görev : Malzeme Talep
Telefon : 0 (284) 235 83 37
TÜ E-Posta : mehmetbali@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Satın Alma

Hemş. Ebru İNCİ

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : ebrucelik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Özcan BALIK

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : ozcanbalik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gökhan SÜRMELİOĞLU

Görev : Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 27 29 » Dahili : 4023
TÜ E-Posta : gokhansurmelioglu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hüseyin UZUN

Görev : Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 27 29 » Dahili : 4023
TÜ E-Posta : huseyinuzun@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Levent TUNÇ

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : leventtunc@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Levent ERGEN

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : leventergen@trakya.edu.tr

Makbule KAYA

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : makbulekaya@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Rabia ÖZDÖL ERSOY

Görev : Satın Alma
TÜ E-Posta : rabiaozdol@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Saymanlığı

Kemal YANIK

Görev : Saymanlık
TÜ E-Posta : kemalyanik@trakya.edu.tr

Döner Sermaye Tahakkuk

Memur Yaşar KELAM

Görev : Tahakkuk
TÜ E-Posta : yasarkelam@trakya.edu.tr

Ev İdaresi

Asu Koç TÜRKYILMAZ

Görev : Ev İdaresi
TÜ E-Posta : asukocturkyilmaz@trakya.edu.tr

Hemş. Hacer Keşanlı ELÜSTÜ

Görev : Ev İdaresi
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4060
TÜ E-Posta : hacerkesanlielustu@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Hüseyin İZMİR

Görev : Ev İdaresi
TÜ E-Posta : huseyinizmir@trakya.edu.tr

Mustafa ZAMANCI

Görev : Ev İdaresi
TÜ E-Posta : mustafazamanci@trakya.edu.tr

Evrak Kayıt

Bilg.İşl. Esmeray YILMAZ

Görev : Evrak Kayıt
TÜ E-Posta : esmerayyilmaz@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Recebiye ERGUN

Görev : Evrak Kayıt
TÜ E-Posta : recebiyeergun@trakya.edu.tr

Hastabakıcı Taner SÖKER

Görev : Evrak Kayıt
TÜ E-Posta : tanersoker@trakya.edu.tr

Hizmetli Saim KOZAN

Görev : Evrak Kayıt
TÜ E-Posta : saimkozan@trakya.edu.tr

Güvenlik

Kenan HAN

Görev : Güvenlik Görevlisi
TÜ E-Posta : kenanhan@trakya.edu.tr

Mustafa ONAY

Görev : Güvenlik Görevlisi
TÜ E-Posta : mustafaonay@trakya.edu.tr

Maaş Tahakkuk

Ufuk LÜLENLER

Görev : Maaş Tahakkuk
TÜ E-Posta : ufuklulenler@trakya.edu.tr

Hüseyin TEPECİK

Görev : Maaş Tahakkuk
TÜ E-Posta : huseyintepecik@trakya.edu.tr

Halkla İlişkiler

Hemş. Emel TANIMLI

Görev : Halkla İlişkiler Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4041
TÜ E-Posta : emeltanimli@trakya.edu.tr

Sosyal Çalışmacı Halil ARICAN

Görev : Halkla İlişkiler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4041
TÜ E-Posta : halilarican@trakya.edu.tr

İdare Amirliği

Selahattin DENİZ

Görev : İdare Amiri
TÜ E-Posta : selahattindeniz@trakya.edu.tr

Yusuf MARANCI

Görev : İdare Amiri
TÜ E-Posta : yusufmaranci@trakya.edu.tr

Ali BİÇER

Görev : İdare Amiri
TÜ E-Posta : alibicer@trakya.edu.tr

Morg

İbrahim KÜRK

Görev : Din Hizmetleri
TÜ E-Posta : ibrahimkurk@trakya.edu.tr

İmam Mustafa CEVHER

Görev : Din Hizmetleri
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4071
TÜ E-Posta : mustafacevher@trakya.edu.tr

Mutfak

Gamze TURHAL

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : gamzeturhal@trakya.edu.tr

Diyetisyen Halime ÇELİK

Görev : Mutfak
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : halimecelik@trakya.edu.tr

Nurdan AKKOÇ

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : nurdanakkoc@trakya.edu.tr

Tuğba ŞAYİN

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : tugbasayin@trakya.edu.tr

Refik GÖKTAŞ

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : refikgoktas@trakya.edu.tr

Memur Erhan BALTAŞ

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : erhanbaltas@trakya.edu.tr

Mehmet ÇETİN

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : mehmetcetin@trakya.edu.tr

Erdal YÜCEER

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : erdalyuceer@trakya.edu.tr

Ahmet ÖZÇELİK

Görev : Mutfak
TÜ E-Posta : ahmetozcelik@trakya.edu.tr

Otomasyon

Biyolog Ercüment ÖZKEÇECİ

Görev : Otomasyon Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4012
TÜ E-Posta : ercument@trakya.edu.tr

Çözümleyici Mustafa KIZIL

Görev : Otomasyon
TÜ E-Posta : mustafakizil@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Şafak GÜZER

Görev : Otomasyon
TÜ E-Posta : safakguzer@trakya.edu.tr

Özlük İşleri

Bilg.İşl. Niyazi ARDA

Görev : Özlük İşleri
TÜ E-Posta : niyaziarda@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Neriman ÜNAL

Görev : Özlük İşleri
TÜ E-Posta : nerimanunal@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Sevdağ GÜRSES

Görev : Özlük İşleri
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4017
TÜ E-Posta : sevdaggundogdu@trakya.edu.tr

Santral

Hizmetli Adnan ÖZOCAK

Görev : Santral
TÜ E-Posta : adnanozocak@trakya.edu.tr

Seçkin YENİLMEZ

Görev : Santral
TÜ E-Posta : seckinyenilmez@trakya.edu.tr

Şoför Odası

Şoför Ali SAVRUK

Görev : Şoför
TÜ E-Posta : alisavruk@trakya.edu.tr

Şoför Yüksel AKSAKAL

Görev : Şoför
TÜ E-Posta : yukselaksakal@trakya.edu.tr

Recep KIVRAK

Görev : Şoför
TÜ E-Posta : recepkivrak@trakya.edu.tr

Teknik İşletmeler

Müh. Nusret DOĞAN

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4056
TÜ E-Posta : nusretdogan@trakya.edu.tr

Araştırmacı (Özl.) Mustafa AYDI

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : mustafaaydi@trakya.edu.tr

Tekniker Ayhan ÇETİNKAYA

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ayhancetinkaya@trakya.edu.tr

Teknisyen Aydın DEVECİ

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : aydindeveci@trakya.edu.tr

Tekniker Erdal MÜKAMET

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : erdalmukamet@trakya.edu.tr

Tekniker Erkan TANIR

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4085
TÜ E-Posta : erkantanir@trakya.edu.tr

Tekniker Mülayim ÖZDEMİR

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : mulayimozdemir@trakya.edu.tr

Tekniker Şemseddin UÇAK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : semsettinucak@trakya.edu.tr

Tekniker Tavil KARATEKE

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4086
TÜ E-Posta : tavilkarateke@trakya.edu.tr

Tekniker İbrahim ÖZYÖRÜK

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4089
TÜ E-Posta : ibrahimozyoruk@trakya.edu.tr

Teknisyen Erkan TAŞDEMİR

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : erkantasdemir@trakya.edu.tr

Teknisyen Ersin TUĞRUL

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ersintugrul@trakya.edu.tr

Teknisyen İbrahim MARDİN

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ibrahimmardin@trakya.edu.tr

Kemal VAREL

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : kemalvarel@trakya.edu.tr

Teknisyen Metin ÖZYÜREK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : metinozyurek@trakya.edu.tr

Mustafa İNCE

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : mustafaince@trakya.edu.tr

Teknisyen Okan TOPALOĞLU

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : okantopaloglu@trakya.edu.tr

Teknisyen Rıdvan ERSOY

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ridvanersoy@trakya.edu.tr

Seyfi SEVER

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : seyfisever@trakya.edu.tr

Teknisyen Suat ILIK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : suatilik@trakya.edu.tr

Teknisyen Veysel UZUNSOY

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : veyseluzunsoy@trakya.edu.tr

Yüksel KARACA

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : yukselkaraca@trakya.edu.tr

Teknisyen Zülkar KUTLU

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4085
TÜ E-Posta : zulkarkutlu@trakya.edu.tr

Teknisyen Ali ERAY

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : alieray@trakya.edu.tr

Teknisyen Azmi KARADOĞANER

Görev : Teknik İşletmeler
Telefon : 0 (028) 235 76 41 » Dahili : 4089
TÜ E-Posta : azmikaradoganer@trakya.edu.tr

Teknisyen Beytullah ALTIOK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : beytullahaltiok@trakya.edu.tr

Ertuna BİLGİN

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ertunabilgin@trakya.edu.tr

Furkan AKSU

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : furkanaksu@trakya.edu.tr

Kazım AŞIK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : kazimasik@trakya.edu.tr

Teknisyen Kenan ŞAHİN

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : kenansahin@trakya.edu.tr

Teknisyen Recep YILDIZ

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : recepyildiz@trakya.edu.tr

Hizmetli Ergül VETRİNA

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : ergulvetrina@trakya.edu.tr

Hizmetli Tarık SELÇİK

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : tarikselcik@trakya.edu.tr

Hizmetli Murat EKİM

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : muratekim@trakya.edu.tr

Kaloriferci Yücel ÇOBAN

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : yucelcoban@trakya.edu.tr

Hizmetli Erkan MAÇO

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : erkanmaco@trakya.edu.tr

Memur Aylin ŞEN

Görev : Teknik İşletmeler
TÜ E-Posta : aylinsen@trakya.edu.tr

Necdet KAHRAMAN

Görev : Teknik İşletmeler - Atölye
TÜ E-Posta : necdetkahraman@trakya.edu.tr

Teknisyen Zeki ÇAĞLAR

Görev : Teknik İşletmeler - Atölye
TÜ E-Posta : zekicaglar@trakya.edu.tr

Duran ŞİMŞEK

Görev : Teknik İşletmeler - Atölye
TÜ E-Posta : duransimsek@trakya.edu.tr

Hizmetli Çetin ÇINAR

Görev : Teknik İşletmeler - Atölye
TÜ E-Posta : cetincinar@trakya.edu.tr

Hasan KİRİŞADA

Görev : Teknik İşletmeler - Tabela
TÜ E-Posta : hasankirisada@trakya.edu.tr

Müh. Şafak EREZ

Görev : Teknik İşletmeler - Biyomedikal
TÜ E-Posta : safakerez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet Vehbi ÖZBEK

Görev : Teknik İşletmeler - Biyomedikal
TÜ E-Posta : vehbiozbek@trakya.edu.tr

Talha ÇAVUŞOĞLU

Görev : Teknik İşletmeler - Biyomedikal
TÜ E-Posta : talhacavusoglu@trakya.edu.tr

Veysel Çağlar COŞKUN

Görev : Teknik İşletmeler - Biyomedikal
TÜ E-Posta : veyselcoskun@trakya.edu.tr

Teknisyen Esen GÖKBİLEN

Görev : Teknik İşletmeler - Klima
TÜ E-Posta : esengokbilen@trakya.edu.tr

Hizmetli Onur ALBAYRAK

Görev : Teknik İşletmeler - Klima
TÜ E-Posta : onuralbayrak@trakya.edu.tr

Hizmetli Özcan SÖNMEZ

Görev : Teknik İşletmeler - Oksijen+Tüp Atölyesi
TÜ E-Posta : ozcansonmez@trakya.edu.tr

S.Erdal ERDAŞ

Görev : Teknik İşletmeler - Tıbbi Gaz
TÜ E-Posta : erdalerdas@trakya.edu.tr

Ercan KENGER

Görev : Teknik İşletmeler - Pnömatik Sistem
TÜ E-Posta : ercankenger@trakya.edu.tr

Vezne

Nuri GÜNDOĞAN

Görev : Vezne
TÜ E-Posta : nurigundogan@trakya.edu.tr